Affärseffektivisering Google Sheets Lösningar & Excel Expertis | KNS AB

Expert i Google Sheets och Excel

Problemlösning Och Optimering Av Arbetet med App Script och Avancerade Formler och Affärslösningar i Google Sheets och Excel.

Monday, December 18, 2023
Med en solid bakgrund i Google Sheets och Excel, specialiserar jag mig på att skapa användbara och effektiva lösningar för olika affärsbehov. Min breda erfarenhet inkluderar utveckling av ordersystem, CRM och faktureringssystem i Google Sheets, där jag på ett smart sätt använder avancerade formler och app script för att automatisera processer som filhantering och e-postutsändningar. Min roll som projektledare har givit mig djupgående förståelse för processer inom områden som budgetrapportering, gant scheman, affärssystem och logistik mm.

Mitt intresse för kodning (HTML och JavaScript) förstärker min förmåga att integrera kalkylblad med andra system och webbaserade applikationer. Denna kompetens gör att jag kan erbjuda anpassade och integrerade lösningar som förbättrar arbetsflöden och dataskötsel. Jag drivs av en genuin passion för att utforska och använda Google Sheets och Excel för att lösa praktiska problem och effektivisera rutinuppgifter.

Mitt mål är alltid att leverera lösningar som är inte bara funktionella utan även anpassningsbara och användarvänliga. Kort sagt, jag är en praktisk problemlösare och en tillförlitlig resurs för alla som behöver skräddarsydda och effektiva lösningar i Google Sheets och Excel.

Kraftfulla Automatiseringsfunktioner med Google Sheets och Excel

Monday, December 18, 2023
Här är ett axplock av vad jag kan programmera i Appscript:

•  Tidsstyrningar och On-open funktioner
•  Automatisk Sparning av filer (Excel, PDF, etc.) och sparande till Google Drive eller skicka per e-post
•  Merge av data från Gmail och datamanipulation
•  Import och export till/från Google Kalender
•  Anpassade Google Maps-funktioner
•  API-implementeringar
•  Automatiserade HTML-mail från Gmail
•  Skapande av Menyer och Knappar
•  Skrivande av formler till Excel/Sheets med kod/script
•  Skapande av Drop-down listor, menyer och formulär
•  Användning av Google Forms för datainsamling
•  Automatisk Dataanalys och Rapportgenerering
•  Automatisk Döljning av flikar

Optimera Dina Kalkylblad med Avancerade Funktioner

Monday, December 18, 2023
Exempel på formler och funktioner och annat jag kan använda och skapa:

•  Ta bort dubbletter
•  Använda villkorlig formatering
•  Skapa Drop-down listor (i flera led)
•  Sortera och filtrera data
•  Använda TEXTJOIN, UNIQUE, och FLATTEN
•  Datumfunktioner som DATEVALUE, NOW, och TODAY
•  Använda SPLIT och Formler med avancerat filter
•  Skapa beroende dropdown-listor
•  Skapa Pivot-tabeller
•  Konvertera Excel till PDF och vice versa
•  Anpassa och visualisera. - Justera ramar och färger, ändra teckenstil och -storlek
•  Använda matrisfunktioner som MMULT, IF, IFS, COUNTIF, COUNTIFS, och SUMIFS
•  Sök och ersätt funktionen
•  Skapa fakturor, kreditfakturor, följesedlar mm
•  Använda QUERY-funktionen för datautvinning
•  Skapa och använda arrayformler
•  Använda VLOOKUP & HLOOKUP Index -Match XLOOKUP
•  Filtrera stora mängder data
•  Använda REGEX-funktioner och INDIRECT
•  Skapa hyperlänkar och använda IMPORTXML/IMPORTHTML
•  Använda IMPORTRANGE, DATEVALUE, TIMEVALUE, och CHAR
•  Länka kalkylblad med varandra och till andra Google Sheets
•  Skapa SPARKLINE-diagram
•  Skapa dashboard och finansiell budgetering
•  Använda skriptning för anpassade funktioner
•  Utforma och använda formulär och knappar
•  Skydda och Låsa Kalkylblad/Celler

Här kan du läsa om varför jag väljer Google Sheets framför Excel.

Copyright © 2024 KNS Consulting AB.  All Rights Reserved