Grundarens Profil Om Niklas Johansson - KNS Consulting AB

Om KNS Consulting AB

Konsult inom projektledning el, och IT-tjänster i Uppsala, Stockholm, Mälardalen och hela Sverige med specialisering på Google Sheets App Script och MS Excel-tjänster.

Monday, December 18, 2023
Jag heter Niklas Johansson och är grundaren av KNS Consulting AB, beläget i Uppsala med starka kopplingar till Stockholm. Jag är en engagerad och erfaren projektledare el med över 15 års erfarenhet av elinstallationer i byggbranschen, varav 8 år som projektledare. Med en bred teknisk bakgrund och praktisk kunskap från elektrikeryrket har jag framgångsrikt lett både mindre och större komplexa projekt från planering till leverans i företag som Caverion och Sallén. Med en djup förståelse och erfarenhet av byggbranschens processer inser jag vikten av att se helheten i varje sammanhang. I min roll uppfattas jag som ansvarsfull, strukturerad och positiv. Min passion ligger inte bara i att leda byggprojekt utan även i att utforska och använda teknologi för att förbättra arbetsprocesser.

Jag har ett generellt stort intresse för teknik och datorer, och inom detta område ligger min entusiasm för att skapa effektiva lösningar. Speciellt i program som Google Sheets och Excel ser jag en stor potential för att utveckla verktyg och hjälpmedel som uppfyller detta behov. Det är verkligen kul att utforma skräddarsydda lösningar som underlättar organisation och effektivisering, vare sig det handlar om att förbättra en gratis mall, ett befintligt kalkylark eller ett större system. Min erfarenhet inom projektledning kombinerat med mina färdigheter i Sheets och Excel gör mig unik i min förmåga att erbjuda innovativa lösningar. Jag är också intresserad av design och har erfarenhet av att arbeta med program som Affinity Designer, Affinity Photo och Affinity Publisher.

Jag ser mig själv som mer än bara en projektledare; jag är en problemlösande konsult som alltid strävar efter att hitta nya och bättre sätt att utföra uppgifter. Att vara tekniskt bevandrad i verktyg som Google Sheets och Excel har inte bara ökat min effektivitet utan också gett mig möjlighet att erbjuda extra värde till mina kunder.

På KNS Consulting AB handlar allt om att erbjuda kvalitet och pålitlighet, oavsett projektets storlek. Min ambition är att ditt projekt ska genomföras med precision och effektivitet, stöttat av min tekniska kunskap. Kolla gärna in våra tjänster och projektreferenser, där ni hittar allt från samverkansentreprenader och ordersystem till tjänster som byggledning och excel support.

Utbildning och kurser:

Monday, December 18, 2023
Jag har en bred utbildning inom bygg och el, inklusive kurser i Entreprenadjuridik AB04 / ABT06, projektekonomi, projekteringsledning, avtals- och tvistehantering, BAS-P och BAS-U, arbetsmiljöutbildning och projektledningsprogram. Dessa studier, tillsammans med elutbildningar som elsäkerhet lågspänning, solenergi projektering, kontroll före idrifttagning mm, ger mig en stabil grund för att förstå och hantera byggprocesser och projektledning. CV skickas på begäran.
Copyright © 2024 KNS Consulting AB.  All Rights Reserved