Projektportfölj Referensprojekt inom Bygg och Projektledning

Referensprojekt inom Bygg och Projektledning

Här finner du våra referensprojekt inom bygg och projektledning som vi genomfört med ett gott resultat.

Illustrerad bild på UBP labb 5b
Monday, December 18, 2023
• 2022 UBP labb 5b Uppsala - NCC / Corem ABT / samverkan. Länk
Slutbudget över 7 miljoner. Ca 6 montörer exkl. UE. 2300kvm. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning, data/fiber, tele/KNX, inbrott/passage samt brandlarm (Siemens).

Ett samarbete mellan Corem och NCC, vann "PQi – Utmärkt Projektkvalitet" för dess framstående samverkan och kvalitet. Genom tidig samsyn och strategiskt val av parter och individer, lyckades projektet hantera utmanande omvärldsfaktorer och sänka kostnaderna. Projektet omfattade bygget av flexibla labblokaler på 4 000 kvadratmeter, med fokus på tillit, öppenhet och miljövänliga standarder som Miljöbyggnad nivå Silver​.

Bild på Brantingsskolans idrottshall tagen från skolgården
Monday, December 18, 2023
• 2022 Brantingskolans idrottshall Uppsala - EAAB / Uppsala skolfastigheter Länk
AB04. Slutbudget ca 2 miljoner. Ca 2-3 montörer exkl. UE. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning (KNX), data/fiber, tele, TUL, inbrott passage (RCO), brandlarm (Siemens) samt solcellsanläggning.

Brantingsskolans nya idrottshall, belägen i Uppsala, invigdes i samband med vårterminens start. Hallen, designad för 150 personer, inkluderar en klättervägg och möjligheten att avdelas för olika aktiviteter. Den är utrustad för flera sporter inklusive innebandy, volleyboll, badminton och handboll. Hallens design betonar hållbarhet, med giftfria material och solcellspaneler för energiförsörjning. Invigningen var en festlig tillställning, väl mottagen av lokala idrotts- och föreningslivet​.

Bild tagen på innergården av munin
Monday, December 18, 2023
• 2022 Hga munin NXT IAR Uppsala - Zengun / Bonnier fastigheter Länk
ABT/samverkan. Slutbudget ca 5 miljoner. Ca 10 montörer exkl. UE. HG-anpassning kontor ca 2000 kvm. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning samt brandlarm (Siemens).

I januari 2022 påbörjades projektet för att anpassa en befintlig fastighet, Kv. Kungsängen 15:1, ägd av Bonnier Fastigheter. Projektet innefattade en omfattande ombyggnation av cirka 2 000 kvm lokalyta för att möta en hyresgästs specifika behov. Fastigheten, som är certifierad enligt BREEAM In-Use 2015 med betyget "Good", genomgår förändringar för att eventuellt uppnå en högre hållbarhetscertifiering i framtiden. Arbetet startade direkt och beräknades vara klart under hösten 2022, vilket är ett steg i Bonnier Fastigheters ambition att vidareutveckla och förädla fastigheten​

BIld tagen på Uppsala stadshus tagen från kungsgatan
Monday, December 18, 2023
• 2019-2022 Stadshuset Uppsala - PEAB / Uppsala kommun Länk.   "Årets bygge 2022"
AB04. Slutbudget över 100 miljoner. Ca 30 montörer exkl. UE. 27000 kvm kommunfullmäktigesal, kontor, utställningar, kontaktcenter. Projektet vann priset "Årets bygge 2022". Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft (inkl ställverk), belysning (KNX/wago-DALI), data/fiber, tele, rakel, högspänningsställverk ink. trafo. reservkraft, UPS 40kVA, inbrott passage (RCO), tidgivningsystem, brandventilationssystem, brandlarm schneider, TUL, solcellsanläggning, elbilsladdare, hörslingor samt HG-anpassningar.

Projektet för renoveringen av Uppsala Stadshus, genomfört av PEAB i samarbete med Uppsala kommun mellan 2019 och 2022, innebar en omfattande modernisering och uppdatering av byggnaden. Arbetet fokuserade på att bevara stadshusets historiska värde samtidigt som man införde modern teknik och anpassningar för att möta nutida och framtida behov. Detta projekt belönades med utmärkelsen "Årets Bygge", vilket bekräftar dess framgång i att kombinera kulturellt bevarande med modern funktionalitet.

Bild på Örsundsbro förskola i Örsundsbro.
Monday, December 18, 2023
• 2019-2020 Örsundsbro förskola - Veidekke / Enköpings kommun Länk
AB04. Slutbudget ca 6 miljoner. Ca 5 montörer exkl. UE. 2000 kvm för ca 160 elever. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft belysning (lokal DALI), data/fiber, tele, solcellsanläggning (inkl. projektering) samt styr.

Örsundsbro förskola i Enköping, färdigställd 2020, är en del av kommunens nya förskolebyggnadsmodell. Denna förskola har designats med starkt barnperspektiv, med lokaler anpassade efter barnens storlek och behov. Projektet omfattar rymliga och flexibla utrymmen som främjar barns lek och lärande. Byggnaden, en partnerförskola till Uppsala universitet, ligger i en naturnära miljö som ger barnen tillgång till gräsytor och lekplatser, vilket stöder deras utveckling och upptäckarlust.

Bild på Adolfsbergsskolan i Alsike tagen från luften
Monday, December 18, 2023
• 2017-2018 Adolfsbergsskolan Alsike - Arcona / Knivsta kommun Länk
ABT/samverkan. Slutbudget ca 17 miljoner. Ca 10 montörer exkl. UE. 8000 kvm ny skola för 660 elever. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft (inkl. ställverk), belysning (lokal DALI), Nödljusanläggning (Malux), data/fiber, tele, inbrott/passage (Aptus), brandlarm, TUL, styr (lokalt), solcellsanläggning, tidgivningsystem, brandventilationssystem, HGA.

Adolfsbergsskolan i Alsike, Knivsta, är en framstående anläggning och Sveriges mest energieffektiva skolbyggnad, konstruerad med passivhusteknik. Denna miljövänliga och energisnåla byggnad är utformad för att maximera värmeåtervinning från människor och elektriska apparater, samtidigt som den minimerar värmeförluster. Skolan, belägen i ett naturskönt område med närhet till både Uppsala och Stockholm, representerar ett modernt tillvägagångssätt inom skolbyggnation, där fokus ligger på hållbarhet och effektiv energianvändning.

Bild på Uppsala Folkhögskola SLU området
Monday, December 18, 2023
• 2017-2018 Folkhögskolan Uppsala - EAAB / Akademiska hus Länk
AB04. Slutbudget ca 5 miljoner. Ca 5 montörer exkl. UE. Ekonomihuset från 1872 totalrenoverats inför att Uppsala folkhögskola ska flytta in i lokalerna. Huvudansvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning (lokal DALI), data/fiber, tele, brandlarm (Siemens), hörslingor samt UPS.

Projektet för Uppsala folkhögskola innebar en totalrenovering av det historiska Ekonomihuset från 1800-talet på Campus Ultuna i Uppsala. Denna omfattande ombyggnation omvandlade byggnaden till moderna utbildningslokaler samtidigt som dess ursprungliga charm bevarades. Renoveringen fokuserade på att uppdatera både exteriören och interiören, inklusive installation av nya fönster och skapandet av en stor, ljus samlingssal. Det renoverade huset blev en del av Green Innovation Park och avslutades i mars 2017.

Bild på Ulls restaurang i SLU området i Uppsala
Monday, December 18, 2023
• 2016 Ombyggnation Ulls Restaurang SLU Uppsala - Akademiska Hus
Service/ABT. HGA och renovering av befintlig restaurang. Huvudavsvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning, data, brandlarm.

Under 2016 ledde jag ombyggnationen av Ulls Restaurang vid SLU i Uppsala. Projektet omfattade uppdateringar av el, belysning, datakommunikation och brandlarm. Målet var att förbättra restaurangens funktionalitet på ett diskret och effektivt sätt, samtidigt som den dagliga verksamheten på universitetet stördes så lite som möjligt. Resultatet blev en moderniserad och mer användbar restaurang för både studenter och personal.

Bild på Segerstedshuset som ligger intill slotten och botaniska trädgården i Uppsala
Monday, December 18, 2023
• 2015-2017 Segerstedshuset Uppsala - NCC / Akademiska Hus Länk  Länk
AB04. Slutbudget över 38 miljoner. Ca 15-20 montörer exkl. UE. 22000 kvm arbetsplats för Uppsalas universitetsledning, universitetsförvaltning och servicecenter. Huvudansvarig projektledare över entreprenad kraft, belysning (helvar), data/fiber, tele, radiokommunikation, 4G, brandlarm (Schneider), UPS 40 kVA och 100 kVA, hörslingor samt HG-anpassningar.

Segerstedthuset, ett projekt vid Uppsala Universitet, är ett framstående exempel på modern universitetsarkitektur. Genomfört av NCC och Akademiska Hus, kombinerar byggnaden funktionell design med estetiskt tilltalande arkitektur. Byggnaden är utformad för att stödja universitetets administration och inkluderar kontor, mötesrum och öppna arbetsytor. Dess hållbara konstruktion med energieffektiva lösningar bidrar till universitetets miljömål. Segerstedthuset är inte bara en arbetsplats utan också en mötesplats som främjar samarbete och innovation inom akademiska kretsar.

Copyright © 2024 KNS Consulting AB.  All Rights Reserved