Digitala Verktyg Google Sheets Projekt: Faktureringssystem Orderhantering CRM

Google Sheets Projekt

Skräddarsydda Google Sheets-lösningar för Effektiv Fakturering, Dynamisk Orderhantering och CRM-System

Monday, December 18, 2023
Här presenterar vi våra tidigare projekt inom Google Sheets. Dessa projekt visar hur vi använt Google Sheets för att utveckla användbara verktyg för företag, med syftet att göra dagliga uppgifter mer hanterbara och effektiva. Våra lösningar strävar efter att vara enkla att använda samtidigt som de tillhandahåller nödvändig funktionalitet för att stödja affärsverksamheter. Se hur vi har använt Google Sheets för att skapa lösningar som är både praktiska och tillgängliga för företag av olika storlekar. Här kan du läsa om varför jag väljer Google Sheets framför Excel.

Ordersystem FIFO

Monday, December 18, 2023
I detta projekt utvecklades ett ordersystem med FIFO/LIFO, hantering av flera lager, och produktsammansättningar. Systemet genererar automatiskt PDF-dokument för fakturor, orderbekräftelser, följesedlar, restlistor och plocklistor. Det hanterar även råvarulager och avläser ordermail, med verktyg för analys av försäljningsdata och skapande av försäljningsprognoser via en integrerad dashboard.

CRM-system för Telefonsäljare

Monday, December 18, 2023
Detta CRM-projekt utformades för att stödja telefonsäljare, med ett system som automatiskt håller reda på vem och när de ska ringa. Det integrerar med Gmail för effektiv hantering av e-post och inkluderar automatiska påminnelser och uppföljningsfunktioner. Systemet underlättar planeringen och genomförandet av säljsamtal, samtidigt som det säkerställer regelbunden och effektiv kommunikation med potentiella kunder.

Anpassat faktureringsystem med dagbok och körjournal

Monday, December 18, 2023
Projektet omfattade utvecklingen av ett faktureringsystem som möjliggör sändning av fakturor till specifika adresser. Systemet innehåller en detaljerad logg över alla fakturor och funktioner för att skapa kreditfakturor. Det erbjuder också påminnelser om förfallna fakturor samt möjligheten att skapa lönespecifikationer. En integrerad dagbok och körjournal är inkluderad för att underlätta för konsulter och egenföretagare i deras dagliga arbete.
Copyright © 2024 KNS Consulting AB.  All Rights Reserved